Information om Covid-19, läs mer här.


Våren är kommen och med den nya skott av parkslide

Parkslide
Fjolårsstänglar av parkslide. Notera hur beståndet begränsas av klippt gräsmatta till höger.
Foto: Niklas Wahlström

Parkslide
Årets skott har börjat spira. Foto: Niklas Wahlström

Parkslide är en flerårig ört som införts från Japan som prydnadsväxt. I Sverige sprider den sig i stort sett endast vegetativt, det vill säga med rotutlöpare och inte med frön. Rotutlöparna kan dock orsaka skada genom att tränga in i sprickor i berg, betong, rör, avlopp och liknande. Arten är mycket svårbekämpad och det finns idag inget lagkrav att man måste bekämpa parkslide på sin fastighet.

Parkslide är inte giftig och det grundläggande rådet är att om beståndet är begränsat och inte orsakar skada så är det bäst att låta den vara tills effektiva och säkra bekämpningsmetoder finns. Förhindra spridning och begränsa beståndet genom att sköta marken runtomkring. Fjolårsstänglar kan klippas ned och komposteras.

Om växten orsakar skada och man väljer att bekämpa den så finns några metoder som på sikt försvagar växten:

Bortgrävning
Grävning där hela rotsystemet grävs bort och rotdelar avlägsnas. Rötterna kan nå 4-5 m ner i marken, och om de sönderdelas så bildar rotdelarna egna plantor.

Avslagning/knäckning och täckning med markduk och jord
Plantan kommer nu att söka ljus genom att skjuta långa rotutlöpare, så det gäller att hålla koll på och slå/klippa skott som kommer upp utanför det täckta området. Det finns uppgifter som pekar på att rotsystemet kan överleva upp till 10 år utan fotosyntes, så det gäller att vara beredd på en lång strid. Metoden är mindre lämplig på platser där rotutlöparna riskerar att skada husgrunder, rörledningar och liknande.

Den mest effektiva metoden idag är med glyfosat (den aktiva ingrediensen i Round-up). Det krävs dock högre koncentrationer än de preparat som finns i handeln. Bekämpning av parkslide med handelskoncentrationer av glyfosat är sällan effektiva, utan kan leda till aktivering av plantans försvarsmekanismer med ökad skottbildning som följd. För effektiv bekämpning krävs anlitande av utbildade bekämpare med behörighet att använda bekämpningsmedelsklass 1 och 2. Användning av bekämpningsmedel ska inte ske på platser där giftet riskerar att hamna i ytvattenmiljöer eller grundvatten.

Om man bekämpar parkslide genom avslagning eller uppgrävning så är det mycket viktigt att växtdelarna inte tillåts bilda nya plantor. Växtdelar bör torkas tills de inte längre är gröna i någon del, förpackas väl, i t.ex. presenningar, och lämnas som brännbart till avfallsstationen. Personalen där ska informeras om innehållet. Växtdelar av parkslide får absolut inte avstjälpas på annans mark.

Text och foto:
Niklas Wahlström
Kilmat- och miljöstrateg
 

Mer information om parkslide och bekämpning av arten hittar du här:

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/

https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/tradgard/plantera/har-du-parkslide-i-tradgarden

Sidan uppdaterades 2021-09-20

Synpunkter på sidan?