Information om Covid-19, läs mer här.


Skärpta restriktioner inför julhelgen (uppdaterad 21 december)

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. 

De skärpta restriktionerna och vilka åtgärder kommunen vidtar:

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger. Gäller från 24 december.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20. Gäller från 24 december.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
  Kommunen kommer att hålla möte med näringsidkare för att stämma av behoven av råd och stöd från i första hand samhällsbyggnadsenheten.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.
 • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart till och med den 24 januari. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar och museer.

  Kommunens sporthallar stänger
  Sporthallar, bollhallar, ishallar och badhus i Åmål kommer att vara stängda mellan 22 december till 24 januari. Föreningar som har bokade tider bokas per automatik av fram till och med 24 januari 2021. Föreningarna har fått information om beslutet om stängningen.

  Öppettider i receptionerna:

  Norrtull är öppet alla dagar kl. 8-12 och 13-16, utom de tillfällen vi stänger kl 12.00, alltså 23 december och 30 december.
  Stadshuset är öppet alla dagar kl. 8.30-12 och 13-15, kl 13-14 finns ingen på plats i receptionen. 23 december och 30 december stänger Stadshuset kl 12.00

  Biblioteket i Åmål stänger 
  Biblioteket har helt stängt from tisdagen den 22 december tom 24e januari. Det är totalt 3759 böcker utlånade i Åmål just nu. Under måndagen den 21 december så ringer vi upp alla som har reserverade böcker och fjärrlån så att de har möjlighet att hämta dem under måndagen fram till klockan 18.

  Stängningen innebär:

   - Inga reservationer kan göras.

   - Inga böcker kan hämtas ut.

   - Inga utskrifter eller kopior kan göras på biblioteket. För hjälp med utskrift av viktiga handlingar hänvisas till Åmåls          kommuns receptioner på Norrtull och på Stadshuset.

   - Det går bra att återlämna böcker i bokinkastet vid entrén.

   - Inga Förseningsavgifter tas ut under perioden.

   - Alla nuvarande lån tagna från 1 december förlängs.

 • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan är undantagen. 
 • Vuxenutbildningen i Åmål ska bedriva distansutbildning fram till 24 januari. Vissa grupper är undantagna, till exempel SFI (svenska för invandrare).

Läs mer om regeringens skärpta restriktioner på krisinformation.se

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?