Information om Covid-19, läs mer här.


Senaste besluten från regeringen gällande coronapandemin

Regeringen förbereder nya åtgärder om smittspridningen skulle öka mer
Regeringen tar nya initiativ med stöd av den tillfälliga pandemilagen för covid-19. Vid händelsen att smittläget kraftigt försämras ser regeringen behov av att möjliggöra nedstängning av olika verksamheter. Regeringen föreslår även vissa nya begränsningar för verksamheter som exempelvis djurparker och museum.

Regeringen förlänger perioden för ersättningar
Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare.

Regeringen förlänger skolornas möjligheter att bedriva distansundervisning
Förordningen, som regeringen beslutade våren 2020, innehåller bland annat bestämmelser som ger huvudmännen möjlighet att organisera undervisningen på annat sätt och vid andra tidpunkter än vad som annars är möjligt enligt skollagen. Förordningen skulle ursprungligen ha gällt till den 30 juni 2021, men giltighetstiden förlängs nu ytterligare drygt ett år.

Sidan uppdaterades 2021-10-19

Synpunkter på sidan?