Information om Covid-19, läs mer här.


Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

I fler länder har nya varianter av virus som orsakar covid-19 upptäckts. Aktuella länder den 26 januari 2021 är Storbritannien, Sydafrika, Brasilien, Norge. I fler länder har nya varianter av virus som orsakar covid-19 upptäckts. De nya virusvarianterna kan vara mer smittsamma. Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att viruset sprids i Sverige. Två av virusvarianterna har fått spridits i stor omfattning i länder som Storbritannien och Sydafrika. Fall har även konstaterats i andra länder i olika omfattning.

Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige samt på den femte dagen efter att du lämnade något av de utpekade länderna. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se. Har det gått mer än fem dagar sedan du kom från landet är det viktigt att du testar dig ändå. Om du nyligen har testat positivt för antikroppar ska du ändå testa dig efter inresa från landet. Rekommendationen att testa sig gäller barn i förskoleklass och uppåt, men inte yngre barn.

Stanna hemma i väntan på test och provsvar
Medan du väntar på testning och sen på provsvaren ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter samt vara noga med hygienen. Det gäller också barn i förskola och skola. Stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Om du inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du efter det röra dig i samhället men du ska alltid följa de råd och rekommendationer som gäller för alla.

Mer information om rekommendationer i samband med resor till länder med den nya virusvarianten finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på sidan?