Information om Covid-19, läs mer här.


Pandemilagen: Det här gäller för handeln, privata sammankomster och sport

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.

För att underlätta för verksamheter som berörs av lagen har länsstyrelserna tagit fram informationsblad. Länsstyrelsen i Västra Götalands län börjar tillsynen på fredag 15 januari. Den kommer att rikta sig till köpcentra och gallerior under vecka 2 och 3. Tillsyn på gym och sport kommer att genomföras under veckorna 4-5.

Informationsblad för handel pdf (pdf 148 KB) Informationsblad för sport pdf (pdf 162 KB) Informationsblad för platser för privata sammankomster pdf (pdf 124 KB)

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?