Information om Covid-19, läs mer här.


Ökad trafiksäkerhet på Ödmansgatan/Järngatan

I morgon torsdag 19 augusti upphör Ödmansgatan, Järngatan och del av Västerlånggatan att vara huvudled. Det innebär bland annat att högerregeln börjar gälla i alla korsningar för trafikanter på sträckan. Vägmärkena monteras ner under torsdagen och de så kallade hajtänder i gatan kommer att fräsas bort. Syftet med att sträckan upphör som huvudled är att öka trafiksäkerheten genom att få ner hastigheten i trafiken. Beslutet om ändringen i de lokala trafikföreskirfterna fattades av Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål. Skyldigheten att lämna företräde för trafik vid järnvägsövergången kommer dock att vara kvar. Den aktuella sträckan som nu upphör att vara huvudled var tidigare en genomfartsled genom Åmål före man byggde nuvarande förbifartsleden (E 45). Statusen som huvudled har dock varit kvar fram till på torsdag. 

Sidan uppdaterades 2021-09-17

Synpunkter på sidan?