Information om Covid-19, läs mer här.


Nu genomförs parkeringskontroller

Nu genomför vi  parkeringsövervakning i bland annat villaområden där det har inkommit synpunkter på att bilar är felparkerade. Då ser vi också över hur datumparkeringen efterlevs. I de flesta fall delas endast gula anmärkningslappar ut (inte böteslapp) i syfte att uppmärksamma bilisterna på felparkeringar.

Att parkeringsreglerna efterlevs är viktigt för god funktion och ordning och när det gäller datumparkeringen är dess huvudsyfte att underlätta för gaturenhållning och snöröjning.

Så här fungerar regler för datumparkering

I Åmåls kommun gäller datumparkering i Åmåls tätort alla dagar klockan 00:00 - 08:00.

Regler för Datumparkering synliggörs genom skyltar vid alla infarter till Åmåls tätort.

Det är förbjudet att parkera:
- På dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
- På dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.

Datumparkering gäller i första hand med syfte att underlätta för gaturenhållning, snöröjning och sandning. Tidpunkten på dygnet är anpassad efter när snöröjning normalt utförs.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0532-173 02, eller via e-post: teknik.fritid@saffle.se


/Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Sidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på sidan?