Information om Covid-19, läs mer här.


Kommunen möjliggör helhetskoncept för turistövernattningar i Åmål centrum

Vid kommunstyrelsens möte 12 maj fattades beslut om att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upphandla en arrendator till en helhetslösning för de olika övernattningsställena i Åmåls centrum. Fram tills nu har det varit olika entreprenörer för olika verksamheter inklusive gästhamn och ställplats.

Kommunstyrelsen uppdrag handlar om att skaffa en ny arrendator till: Örnäs camping med restaurang, kommunens ställplatser, den före detta vandrarhemsfastigheten vid Norrtullsgatan-Gerdinsgatan samt gästhamnen. Därmed upphävs kommunstyrelsens tidigare beslut om att sälja vandrarhemsfastigheten.

Kommunstyrelsen beslutade också om att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att inleda förhandlingar med hamnrestaurangen Blå om att köpa tillbaka drivmedelsanläggningen.

Samhällsbyggnadsenheten har arbetat fram ett förslag till nytt koncept för turistverksamheten och övernattningar i Åmåls centrum. Förslaget möjliggör för en arrendator att få lönsamhet i verksamheten, och därigenom kunna erbjuda besökande ett attraktivt boende av skilda slag som komplement till hotellboende centralt i Åmål, vilket främjar besöksnäringen och därigenom affärer och matställen. Samtidigt säkerställer man möjligheten att tanka båtar i hamnen alla tider på dygnet.

Sidan uppdaterades 2021-09-20

Synpunkter på sidan?