Information om Covid-19, läs mer här.


Ingen puls utan din - Betydelsen av konsumenters val synliggörs i Åmål och över 40 andra städer

Intresset för det lokala näringslivet och vår närmiljö har ökat drastiskt på grund av pandemin och miljöhot. Över 40 städer går den 9 november ut med ett gemensamt upplysningsmanifest för att förstärka kunskapen om hur varje konsument kan påverka stadskärnans och samhällets utveckling genom sina val. En levande stadskärna skapar trygghet och arbetstillfällen.

Startskottet till idén kom från en lokal verksamhet i Malmö, där butiksinnehavaren eftersökte en aktion med ett större djup än de vanliga marknadsföringskampanjerna med lokalt fokus. Flera verksamheter i städer runt om i Sverige har haft liknande funderingar och nu var tiden mogen. Resultatet blev en upplysningsinsats under parollen ”Ingen puls utan din”. Åmål är en av orterna som medverkar i kampanjen.

 - Vi har ett gemensamt ansvar för en levande stadskärna. Alla aktörer är med och bidrar för att Åmål ska fortsätta ha en puls i stadskärnan. En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen och att fler vill bosätta sig i Åmål, säger Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare på Åmåls kommun.

Våra val är viktigare än vi förstår
Syftet med insatsen är att på ett engagerande sätt förtydliga vilket ansvar och påverkan vi invånare och besökare har på våra stadskärnor. Budskapet är bredare än bara handelskonsumtion och fokuserar även på mat, tjänster och upplevelser. Det handlar om utbudet och platsen i sig som gör våra stadskärnor levande och välbesökta, att varje individ bidrar bara genom sitt besök. Folk drar folk, och en välbesökt plats upplevs även som trygg.

 - I arbetsgruppen har vi haft fokus på att lyfta ett ganska så komplext ämne och göra det mer lättillgängligt just kring varför det är viktigt att värna sin lokala plats. Pandemin har åter satt det lokala i fokus och vi upplever att det finns en större öppenhet bland människor att ta till sig effekterna kring val av konsumtion. När vi nu är drygt 40 städer som anslutit oss hittills, så hoppas vi att kampanjen ska få bra genomslagskraft och få folk att tänka till och bidra till en hållbar och långsiktig förändring”, säger Pia Sandin VD på Malmö Citysamverkan samt Lisa Thörn VD på Uppsala.

Kampanjstart 9 november
Upplysningsinsatsen lanseras 9 november och kommer att synas nationellt i olika digitala medier, där cityorganisationerna har stark lokal förankring, samt fysiskt på plats i respektive stad. Utöver detta planeras spridning via olika samarbetspartners. I all kommunikation hänvisas till en landningssida www.ingenpulsutandin.se där mer information finns att läsa.

 - Jag är stolt över idérikedomen, den starka samverkan och långsiktigheten som kommit fram från cityorganisationerna ännu en gång. På detta sätt är alla med och bidrar till bland annat hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Varje liten del betyder mycket på sikt och kan man växla upp och göra det tillsammans så blir det ännu större effekt. Denna kampanj kommer att vara aktuell under lång tid, för vår gemensamma framtid som invånare i Sveriges städer”, säger Björn Bergman VD på Svenska Stadskärnor.

Följande organisationer deltar i kampanjen:

Aktiv Handel Falköping

Attraktiva Laholm

Attraktiva Oskarshamn

Bollnäsdraget

Borås City

Centrala Stadsrum Falun

Cesam Örnsköldsvik

City Trollhättan

City Örebro

Destination Östersund

Eslövs Stadskärneförening

Företagarna Piteå

Gävle Citysamverkan

Göteborg City Shopping

Halmstad City

Handel i Sölvesborg

Handelsplats Höganäs

Helsingborg City

HessleCity

Kalmar City Samverkan

Karlshamns Centrumförening

Karlskrona City

 

Kristianstad City

Linköpings innersta

Lund Citysamverkan

Malmö Citysamverkan

Mölndals Innerstad AB

Nysam – Nyköping i samverkan

Position Eskilstuna

På Stan Ängelholm

Stadsliv Kiruna

Stadsutveckling i Sundsvall

Svensk handel Luleå

Södertälje City

Unika Ludvika

Uppsala Citysamverkan

Visit Skellefteå

Visit Umeå

Visit Åmål

Vänneshandlarna

Västervik City

Västerås Citysamverkan

Ystad i centrum

 

Läs mer om kampanjen på www.ingenpulsutandin.se

 

Sidan uppdaterades 2021-12-08

Synpunkter på sidan?