Information om Covid-19, läs mer här.


Information om vaccination mot covid-19

Uppdaterad information om vaccination mot covid-19 finns att läsa på Medpro Clinic Åmål:s hemsida.

https://medpro.se/tjanst/covid-19-information-amal/

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?