Information om Covid-19, läs mer här.


Information om vaccin mot covid-19

Kommunen får just nu många frågor om vaccin mot covid-19 och vaccinering. Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 tas fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna. 

På krisinformation.se finns information om läkemedel och behandling mot covid-19 

På krisinformation finns också en lista med frågor och svar om vaccin mot covid-19 

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?