Gång- och cykelbanan mot Västra Åsen stängs av 1 mars

Gång- och cykelbanan mot Västra Åsen kommer att stängas av från den 1 mars till någon gång i maj. Avstängningen sker på grund av arbete med att flytta VA-ledningar. Arbetet kommer att innebära schaktning, borrning och sprängning i området där gång- och cykelbanan passerar. Som alternativ går det att ta sig över till Västra Åsen via gång- och cykelbanan över E45 i höjd med Västra Åsenvägen.

Karta över avstängningen png (png 1,8 MB)

Sidan uppdaterades 2021-04-15

Synpunkter på sidan?