Information om Covid-19, läs mer här.

Vilka har fått vaccinet hittills?

Alla vårdtagare på äldreboenden som tackade ja och LSS-boenden har nu blivit vaccinerade av sjuksköterskor från kommunens hemsjukvård med både dos 1 och 2. Även alla äldre i hushåll med kommunal hemsjukvård har blivit vaccinerade i sina hem med både dos 1 och 2, under förutsättning att de tackat ja. Sedan tillkommer det nya inskrivna vårdtagare inom hemsjukvården löpande.

Vaccina AB har vaccinerat med dos 1 i princip all personal inom vård och omsorg under vecka 8. Dos två ges 10 veckor efter dos 1. Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret Svevac.

Sidan uppdaterades 2021-03-01

Synpunkter på sidan?