Information om Covid-19, läs mer här.

Vem ansvarar för vaccineringen i kommunen?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för samordning av vaccin och vaccineringar, och som fördelar doser till kommunerna. I kommunen finns i nuläget tre aktörer som är delaktiga i vaccinationsfrågorna – regionens vårdcentral Medpro Clinic, Vaccina AB och kommunens hemsjukvård.
 
Medpro ansvarar bland annat för att vaccinera personer med hemtjänst, deras hushållskontakter och allmänheten i samhället. För vidare information se www.medpro.se. Kommunens hemsjukvård utför vaccinationer på äldreboenden, LSS-boenden samt personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård. Vaccina AB är ett av regionen upphandlat vårdföretag som har i uppdrag att vaccinera vårdpersonal i Åmåls kommun.

För aktuell status kring regionens vaccinationsprocess se 1177 vårdguiden på www.1177.se.

Sidan uppdaterades 2021-02-26

Synpunkter på sidan?