Information om Covid-19, läs mer här.

Varför kan man inte leva som vanligt efter att man vaccinerat sig?

Även om man har vaccinerat sig finns det fortfarande en risk att man kan vara smittbärare. Sedan ska man komma ihåg: att även om vaccinet har en mycket hög effektivitet, så finns det en ändå en liten risk att insjukna i covid-19.
 
Det är fortfarande viktigt att vara försiktig och fortsätta följa råd och rekommendationer – även efter att du vaccinerat dig.

Sidan uppdaterades 2021-02-26

Synpunkter på sidan?