Information om Covid-19, läs mer här.

Varför blir personalen vaccinerad?

Syftet med att vaccinera personalgrupper är att förstärka barriären mot att få in smitta på äldreboenden, LSS-boenden eller hemma hos äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst. Det innefattar även personal som rör sig i lokalerna eller bland vårdpersonal, såsom personal inom kost, lokalvård, fastighetsskötsel eller liknande.

Sidan uppdaterades 2021-02-26

Synpunkter på sidan?