Information om Covid-19, läs mer här.


Fortsatt fina resultat för kommunens myndighetsutövning

Åmåls kommun rankas som 8 i Sverige när det gäller myndighetsutövning. Det visar Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning - Insikt.

Åmål når ännu en fin placering i 2020 års upplaga av Insikt, en undersökning där Åmål redan tidigare fått höga resultat. Totalt landar Åmål på index 83 av 100 i nöjd-kund-index, NKI.

I servicemätningen för myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd fick Åmål index 85, en höjning med 12 enheter i jämförelse med 2019 och placerar sig på plats nr.5 av 71 deltagande kommuner. I servicemätningen för livsmedelskontroll hamnar Åmåls kommun på placering nr. 6 av 78 kommuner med ett NKI index 88

- Vi i Åmåls kommun ska vara riktigt stolta över resultatet i Insikt. Denna undersökning speglar vad företag har varit i kontakt med kommunen fått för service, och är inte en allmän attitydmätning.

- Vi är nöjda med resultatet och vi kommer nu att intensifiera vårt arbete för ytterligare förbättra vårt företagsklimat i kommunen. Under våren drar vi igång en process för att arbeta fram en ny näringslivsstrategi tillsammans med företag och näringsliv i Åmåls kommun. Vi ska bli ännu bättre och bli en kommun med riktigt gott företagsklimat, säger enhetschef för näringslivs- och kommunikationsenheten Kristoffer Ljung.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I enkäten för upphandling ställs delvis andra frågor och den skiljer sig därför från enkäten för övriga myndighetsområden.

I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes hantering. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index” (NKI) respektive ”nöjd-upphandlings-index” (NUI).

189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2020. Svarsfrekvensen är 53 procent, en procentenhet lägre än föregående år. Antalet svar i undersökningen uppgår till 29 431, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2019. Minskningen kan helt förklaras av pandemin och de konsekvenser som denna medfört.

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?