Information om Covid-19, läs mer här.


Följande gäller i Åmåls kommuns förskolor, skolor och fritidshem

Pandemin är inte över
Pandemin Covid-19 är inte över och enligt Smittskydd i Västra Götaland, avdelning skola, är det framförallt bland barn och ungdomar, liksom ovaccinerade vuxna som det för närvarande sker smittspridning.

Elever erbjuds gurgeltester
Smittspridningen bland barn och ungdomar sker ofta i kluster, dvs den sker i en klass, grupp eller ett lag. Västra Götalandsregionens smittskydd har gett alla kommuner tillgång till gurgeltester för alla elever från Förskoleklass – åk 3 på gymnasiet för smittspårning om smitta påträffas för att snabbt kunna bryta smittkedjor. Även fristående skolor har tillgång till dessa test.

Vaccinering av barn startar 13 oktober
Alla barn från 12 år och uppåt erbjuds vaccin med start den 13 oktober och är ett  samarbete mellan vårdcentral och kommun, enligt en överenskommelse i Västra Götaland. Information om vaccinering skickas hem till vårdnadshavarna via respektive skolas ordinarie kommunikationsvägar.

Hög frånvaro bland elever och personal
Glädjande nog har Covid-19 hittills inte förorsakat något större utbrott i våra verksamheter och så vill vi att det ska förbli. Utöver Covid-19 är det många andra virus som sprids där många är sjuka. Det är en ansträngd situation på många arbetsplatser och inte minst i våra verksamheter, med en hög frånvaro av barn/elever men även av personal.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter fortsätter att arbeta förebyggande för att undvika att barn/elever och personal blir sjuka i Covid-19 och andra smittsamma virus. Det innebär att vi fortsätter att:

 

  • Hålla avstånd, minska trängsel i våra lokaler och inte blanda klasser/grupper mer än nödvändigt.
  • Ha en god handhygien m tillgång till handsprit.
  • Vädra våra lokaler ofta och se till att kontaktytor rengörs regelbundet.
  • Bedriva verksamhet utomhus så mycket det bara går, lämning och hämtning sker utomhus även fortsättningsvis.
  • Utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga möten sker digitalt eller utomhus.
  • Visir används av personal vid blöjbyte.

Alla elever och all personal ska stanna hemma när de är sjuka och uppmanas att testa sig för Covid-19. Alla barn ska stanna hemma när de är sjuka.

Regler om återgång till förskola och skola, fritidshem efter sjukdom, se länk.

Version 12 Regler om återgång FS-skola 210927 (vgregion.se)

/Barn- och utbildning

Sidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på sidan?