Information om Covid-19, läs mer här.


Edsleskog i centrum för Dalslands medeltidshistoria

Informationsskylt om Edsleskogs gamla kyrka

Den 4 november återvände medeltiden till Edsleskog. Det var 801 år sedan påven skrev ett brev till biskop Bengt i Skara. Brevet är det första dokumentet som nämner den kyrka som kommer att byggas I Edsleskog till minne av den mördade prästen Nils som blev den helgonförklarade Nicolaus. Vid utgrävningar i Edsleskog under tre år har delar av den gamla kyrkan hittats och många intressanta fynd gjorts på platsen. Kyrkan hade imponerande mått. Mätningar visar att kyrkan var 41 meter lång, 29 meter bred och hade tre skepp. Det var en gigantisk kyrka mitt i det dalsländska landskapet och mätte sig med de största kyrkorna i landet.

Under torsdagen uppmärksammades den fantastiska historien om den gamla tegelkyrkan i Edsleskog från tidigt 1200-tal. Inbjudna gäster till den "nya" vackra kyrkan i Edsleskog fick lyssna till flera mycket intressanta föreläsningar. En docent från Riksarkivet berättade historien kring brevet och vad det gav för privilegier, att ge avlat. Avlat var den katolska kyrkans efterskänkande av botgöring för begångna synder som man kunde få genom olika handlingar, till exempel genom längre pilgrimsvandringar eller andra goda gärningar. Som bevis för att man handlat som en god kristen, kunde man få ett avlatsbrev av biskopen.

Edsleskogs kyrka

En arkeolog från Lödöse museum berättade och visade bilder från utgrävningarna. Vad berättar fynden? Hur såg kyrkan ut? Vad fanns på platsen före kyrkan? Utgrävningarna visade att det kan finnas en ännu äldre kyrka under tegelkyrkan. Edsleskogs medeltida kyrka var en viktig plats för pilgrimer och därmed en stor inkomstkälla för Skara stift som Dalsland tillhörde på den tiden. Att pilgrimer sökte sig till Edsleskog innebar att Dalslands äldsta kända marknadsplats etablerades i Edsleskog.

En biskop i Karlstad stift föreläste om kyrkan som kulturarvsbärare och gav olika perspektiv på kyrkobyggnaden, både fysisk och som symbolbärare.

Utgrävningarna har genomförts som en Leaderprojekt. Projekttiden är på väg mot sitt slut, men delar av projektgruppen målade upp sina visioner för att utveckla Edsleskog som en besöksanledning kring vandring, naturturism kombinerat med berättelsen om det medeltida Edsleskog men också Dalsland. Vissa saker tyder på att Dalsland inte var en avkrok utan ett viktigt strategiskt område mellan dåtida Norge och Sverige. 

Temadagen avslutades med en vesper som är en aftonbön/aftonsång i medeltida anda. Vespern genomfördes som ett samarbete mellan Åmåls församling och den katolska församlingen.

Uställningslokal från utgrävningnar i Edsleskog

Den gamla tegelkyrkan låg på Edsleskogs gamla kyrkogård strax intill den vackra prästgården. I den västra flygeln har man skapat en utställning som visar fynd från utgrävningarna och ljudinformation om utgrävningarna av tegelkyrkan.

Sidan uppdaterades 2021-12-08

Synpunkter på sidan?