Information om Covid-19, läs mer här.


Distansundervisning på Kristinebergskolan

Till elever på Kristinebergskolan och deras vårdnadshavare

Under perioden 11 - 22 januari kommer undervisningen på Kristinebergskolan att ske på distans för de flesta eleverna. Det är rektor som beslutar vilka elever som får undervisning på distans och vilka som får undervisning i skolan. Elever som inte är i skolan kommer att ges möjligheter att hämta lunchlådor. Alla elever får all information via It´s learning under dagen, fredag 8 januari. Har du/ni frågor, ta kontakt med din mentor.

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om distansundervisning på rekommendation av smittskyddet i Västra Götaland med syfte att minska smittspridningen i regionen.

Sidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på sidan?