Information om Covid-19, läs mer här.


Dags för sopning och sandupptagning

Bil för sandupptagning
Foto: Maria Olsen

Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymme (trottoar) utmed era fastigheter. I de fall kantsten eller annan markering för gångbaneutrymme saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.

Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.

OBS! Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdmaterial får sopas ut i gatan. Löv och kvistar kan skada maskinen och sandupptagning därmed ej slutföras som önskat på dessa sträckor.

Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå ca 5 veckor och utförs i följande turordning:
Gång- och cykelbanor, centrum, genomfartsleder, nordöstra Åmål, nordvästra, sydöstra, sydvästra, Kasenberg, Tösse, Fengersfors, Fröskog, Edsleskog, Ånimskog.


Vid eventuella frågor kontakta Teknik- och fritidsförvaltningens kundtjänst på telefon 0532-173 02, eller via e-post: teknik.fritid@saffle.se

/Teknik och fritid

Sidan uppdaterades 2021-10-19

Synpunkter på sidan?