Information om Covid-19, läs mer här.


Dags att söka vägbidrag

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2020 ska vara oss tillhanda senast 2021-03-15. Från och med i år kan ni även ansöka digitalt, då med förlängt datum till 2021-05-15.

Till ansökan behöver utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning bifogas. Kostnaderna behöver vara styrkta med fakturakopior, alternativt kan vägföreningens revisor intyga uppgifternas riktighet. Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet behöver utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

För att ansökan ska vara komplett behöver bankkonto/-giro eller plusgiro anges, samt personnummer eller vägföreningens organisationsnummer.

Blanketter finns på: www.saffle.se och www.amal.se samt i receptionerna på Järnvägsgatan 9, Säffle och Norrtull Kyrkogatan 2 , Åmål.

Eventuella frågor om vägbidrag ställs till Anna Ottoson på telefon 0533-68 17 51, eller via e-post: bokning.saffle@saffle.se.
Märk mejlet med Vägbidrag i ämnesraden.

/Teknik och fritid

Sidan uppdaterades 2021-10-15

Synpunkter på sidan?