Information om Covid-19, läs mer här.


Dags att söka årets föreningsbidrag och kulturbidrag

Föreningsbidrag 2021
Nu är det är dags att söka årets föreningsbidrag. Blankett för ansökan.

Om du har några frågor kontakta Ulf Johansson på telefon 0533-68 16 67, eller e-post: ulf.johansson2@saffle.se.

Vi har förståelse för att många föreningar väljer att senarelägga sina årsmöten på grund av coronapandemin. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars, men det går bra att komplettera med årsmöteshandlingarna efter att årsmötet ägt rum.

/Teknik och fritid


Kulturbidrag 2021

Nu finns möjlighet att söka verksamhetsbidrag för kultur 2021. Ansökan tillsammans med bilagor ska vara inskickad senast 31 maj 2021.

Länk till e-ansökan

/Kulturenheten

Sidan uppdaterades 2021-09-20

Synpunkter på sidan?