Information om Covid-19, läs mer här.


Chefer och HR möts i Åmål på ledardag 18 november

Medverkande föreläsare på HR-dagen i novemberArbetsgivare från olika sektorer och branscher samlas i Åmål 18 november för att ta del av forskning, samtal och föredrag inom ledarskap, kompetensförsörjning, och andra aktuella arbetsgivarfrågor. Nytt för i år är att kommunen också erbjuder medverkan på distans för den arbetsgivare som hellre vill det. Ledardagen riktar sig i huvudsak till chefer och HR verksamma i Västsverige och Värmland men även andra delar av landet finns representerat.

  - Det är många duktiga och intressanta chefer och HR som möts denna förmiddag och bygger professionellt nätverkande och delar kunskap. Det är också till stor glädje att politiker vill delta, de är enormt betydelsefulla för möjligheterna till en relevant och attraktiv arbetsmarknad. Redan dagen efter vi öppnat för bokning hade över hälften av platserna gått åt, så vi ser att många vill vara med och bidra, säger Frida Johansson, ansvarig för ledardagen.

Åmåls kommun har inför årets ledardag valt att samarbeta med forskare och ledarskapsprofiler från så väl Harvard University som svenskt näringsliv och HRM forskningen i Sverige. Områden som berörs är ledarskap på neuronivå, hur arbetsgivare med de nya digitala möjligheterna kan utveckla strategier för att attrahera relevant kompetens och hur forskningen och svenskt näringsliv i väst ser på arbetsgivares möjligheter och ansvar att stärka vår arbetsmarknad.

 - Vi alla inom HR och ledning känner till hur svår konkurrensen kan vara med att hitta rätt talanger, ledarskap och välfungerade organisationer är därför viktiga attraktionsparametrar att jobba med. Att bygga starkt medarbetarskap har också blivit en konkurrensfördel och alla verksamheter är betjänta av skickliga ledare. Denna förmiddag bidrar till just mer kunskap om detta, säger Frida Johansson.

 Åmåls kommun jobbar aktivt med att stärka ledarskap och medarbetarskap genom olika aktiviteter inom organisationen. Vid Ledardagen HR event Åmål som för första gången ägde rum 2017, bjuder kommunen in chefer och HR från andra verksamheter att bidra till professionellt utbyte i frågor för ledarskap, Human Resources och arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

 - Årets talare är mycket intressanta och kombinationen av dem levererar ett stort värde för det fortsatta ledningsarbetet för varje ledare och HR. Jag tror alla kommer gå därifrån med känslan av ny och viktig kunskap och förståelse för så väl den mänskliga hjärnan som för hur var och en har möjlighet att påverka marknaden i positiv riktning, säger Frida Johansson

  

Vid frågor om ledardagen hänvisas till:

Åmåls kommun
HR-avdelningen
Frida Johansson
Telefon: 0532-171 76
E-post: frida.johansson@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2021-12-08

Synpunkter på sidan?