Information om Covid-19, läs mer här.


Byggnation på Havrevägen inleds 14 juni

Kartbild över stadsdel

På måndag den 14 juni kommer byggnationen av nya gator, vatten och avlopp att inledas i Havrevägens förlängning på Västra Åsen i Åmål. Arbetet kommer att utföras av kommunens upphandlade entreprenör NRC Group. Kommunen i samarbete med entreprenören kommer att jobba aktivt för att tillse att störningar för boende i området minimeras.

Om frågor skulle uppstå som avser arbetsplatsen, såsom tillgång, buller, damm etc., ställs dessa till arbetsplatsens platschef på NRC Group, Adam Persson, telefon 072-734 14 63.

Vid övriga frågor kontaktas kommunens projektledare Niklas Ekberg tel. 0533-68 15 45, eller Erik Martinsson tel. 0533-68 15 52.

/Teknik och Fritid

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?