Information om Covid-19, läs mer här.


Bibliotek Dalsland nysatsar med ny bokbuss

Bokbuss

Bibliotek Dalsland fortsätter sin gemensamma satsning med uppsökande verksamhet och med att nå ut till de målgrupper som inte själva har möjlighet att ta sig till något bibliotek. Tack vare Statens Kulturråds satsning Stärkta Bibliotek har kommunerna i Dalsland haft möjlighet att köpa in en nyare och mer modern buss. Bussen, som tidigare har trafikerat Uddevalla kommun, är både tillgänglighetsanpassad och byggd för att kunna användas som bokbuss. Eftersom bussen är tillgänglighetsanpassad kan Bibliotek Dalsland nu erbjuda personer med rullatorer och rullstolar tillträde till bussen.

Liksom föregångaren Läster sticker bussen ut med sitt färgglada yttre. Målningen är gjord av Lina Antonsson, bibliotekarie på Uddevalla Stadsbibliotek.

Än så länge har den nya bussen inget namn. Därför kommer besökarna att under en period få möjlighet att lämna namnförslag. Premiärturen sker den 13 april – i Åmål. Därefter kommer bokbussen att besöka de dalsländska kommunerna enligt ett femveckorsschema.

Bibliotek Dalsland är biblioteken i de fem Dalslands-kommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål.

Läs mer om Bibliotek Dalsland på www.bibliotekdalsland.se

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?