Information om Covid-19, läs mer här.


Åmåls kommun samarbetar med Handelskammaren Värmland

Som en del i samverkan skola/ arbetsliv samarbetar Åmåls kommun med Handelskammaren Värmland och deras kompetensförsörjningsprojekt arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål.

Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål är ett långsiktigt arbetsgivardrivet kompetensförsörjningsprojekt med ett 60-tal partners inom flera olika branscher. Projektet syftar till att företagen i Värmland och Åmål i framtiden ska ha rätt personal att anställa. Arbetsgivarna vittnar om att det är svårt att hitta rätt kompetenser redan nu och att efterfrågan på tekniskt kunnig personal bara kommer att öka. Tillsammans behöver vi därför prata mer arbetsmarknad i skolan. Vi behöver visa eleverna vart jobben finns för att de redan nu ska kunna göra ett mer medvetet val i sin utbildningsresa.

i projektet visar Värmlands alla kommuner, Åmåls kommun, ett 40–tal privata arbetsgivare varav några av dem är SEM, Azelio och Åmåls industriförening, samt Region Värmland tillsammans vilka fina möjligheter det finns för ungdomarna att jobba och utvecklas inom en bransch som bara växer.

Varje termin träffar Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål tusentals elever, på högstadiet och gymnasiet för att prata om framtidens arbetsmarknad. Kristinebergsskolans elever årskurs 8 och 9 fick möjligheten att träffa Handelskammaren Värmland förra veckan tillsammans med representanter från både SEM och Azelio. Under våren kommer även årskurs 7 att få ta del av arbetsmarknadskunskapen sat årskurs 3 på Karlbergsgymnasiet.

För mer information kontakta: 

Anna Lundin, studie- och yrkesvägledare verksamhet Grundskola

Telefon: 0532-172 80
E-post: anna.lundin@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-12-27

Synpunkter på sidan?