Information om Covid-19, läs mer här.


Åmål fjärde bästa skolkommunen i landet

Tabell över skolranking

Foto: skärmklipp från www.lararforbundet.se

Bästa skolkommun är ett verktyg för påverkan som är byggt på statistik, huvudsakligen från offentliga källor. Rankningen syftar till att möjliggöra en kvalitetsdiskussion och kvalitetsutveckling utifrån jämförbara fakta. I skolrankingen ingår 10 kriterier, bland andra: resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet och friska lärare. 

Rankingen är indexbaserad. Indexvärdet gör det möjligt för kommunen att kunna följa sin utveckling oberoende av hur det går för andra kommuner. På detta sätt kan kommunen både jämföra sig med andra kommuner men de kan också tydligt se sin egen utveckling. Om en kommun förbättrar sig kommer indexvärdet att stiga och om kommunen presterar sämre kommer det att sjunka.

Underlagsmaterialet är främst hämtat från Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB, därutöver används partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar. Uppgifterna härrör från läsåret 2020/21 när det gäller lärartäthet, andel pedagogiskt utbildade lärare och andel barn i förskola. Mättillfället för uppgifter avseende elever avser läget den 15 oktober 2020.

Läs mer om skolrankingen på Lärarförbundets hemsida

Sidan uppdaterades 2021-12-08

Synpunkter på sidan?