Information om Covid-19, läs mer här.


Algblomningar i Vänern

Information från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

1. Kommunerna står för provtagning och insamling av data som ligger till grund för information om badvattenkvalitet. Här finns en bra sammanställning: Badplatser och badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

2. Frågor om algblomning i Vänern och andra sjöar ställs till Havs- och Vattenmyndigheten, tel. (växel): 010 – 698 60 00  

3. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har information om hur alger kan påverka husdjur och tamboskap: Algtoxinpåverkan på djur - SVA

4. Livsmedelsverket har information om cyanobakterier, så kallade ”blågröna alger” i vatten: Algblomning - cyanobakterier (livsmedelsverket.se)

Sidan uppdaterades 2021-09-17

Synpunkter på sidan?