Information om Covid-19, läs mer här.


1000 Åmålsbor får tycka till i SCB:s medborgarundersökning

Medborgarundersökningen genomförs som en utskickad undersökning på papper och som en webbundersökning. Åmåls kommun vill ha svar på frågor som:

• Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen och vägarna?
• Hur stort förtroende har du för kommunens politiker?
• Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor?

Utsändning av informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbenkäten skedde under perioden 24 augusti – 1 september. Utsändning av pappersenkäten sker 6- 14 september. Enkäten finns även på engelska på webben och enkäten går att beställa på arabiska som pappersenkät. För att få en arabisk enkät behöver deltagarna i undersökningen kontakta SCB. Information om detta finns i informationsbrevet
som skickas ut.

Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta. Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. 1000 medborgare i Åmåls kommun ingår i medborgarunderökningen.

Sidan uppdaterades 2021-09-17

Synpunkter på sidan?