Information om Covid-19, läs mer här.


Viktig information till vårdnadshavare inför hösten

Till vårdnadshavare med barn i förskolan i Åmåls kommun


Nu börjar vårt nya arbetsår i förskolan och vi ser fram mot att träffa alla barn igen för en härlig hösttermin med massor av lek, pyssel och olika aktiviteter med målet att vi ska lära oss nya saker och utvecklas tillsammans.

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till förskolan.

Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk, är det mycket viktigt att du inte kommer till förskolan för att hämta eller lämna ditt barn. Länk till mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Med anledning av fortsatt risk för smittspridning av Covid19 gäller följande i våra förskolor:

• I förskolan får endast friska barn vara. Är ditt barn sjukt eller visar symtom ska det vara hemma. Visar barnet symtom under dagen kommer personalen att ringa till dig/er som vårdnadshavare. så får ni hämta ert barn så fort det går. Det är därför viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter.
• Endast barn och personal har tillträde till förskolans lokaler varför hämtning/lämning och inskolning av nya barn sker utomhus, på gården.
• Förskolan bedriver utomhusverksamhet i de flesta väder, se till att ditt barn är rätt klädd och har minst ett ombyte förvarad på förskolan.
• Måltider serveras utomhus så länge vädret tillåter.
• Föräldramöten, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda eller görs på alternativa sätt.
• All information till Dig som vårdnadshavare sker via Tyra, möte/samtal utomhus eller per telefon. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen på Tyra.
• Utvecklingssamtal och inskolningssamtal sker utomhus, digitalt via FaceTime, Skype, Teams, Zoom eller per telefon.
• Vid blöjbyte använder personalen skyddsutrustning, handskar och visir.
• Har du några frågor, eller funderar över något – prata i första hand med personalen på avdelningen eller kontakta rektor på förskolan.

Länk, information till vårdnadshavare som pdf-fil pdf (pdf 436 KB)

Till vårdnadshavare med barn i fritidshem i Åmåls kommun
Nu börjar vårt nya arbetsår i fritidshemmet och vi ser fram mot att träffa alla elever för en härlig hösttermin med massor av lek, pyssel och olika aktiviteter med målet att vi ska lära oss nya saker och utvecklas tillsammans.

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till fritidshemmen.

Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk, är det mycket viktigt att du inte kommer till fritidshemmet för att hämta eller lämna ditt barn. Länk till mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Med anledning av fortsatt risk för smittspridning av Covid19 gäller följande i fritidshemmen:

• I fritidshemmen får endast friska barn vara. Är ditt barn sjukt eller visar symtom ska det vara hemma. Visar barnet symtom under dagen kommer personalen att ringa till dig/er som vårdnadshavare så får ni hämta ert barn så fort det går. Det är därför viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter.
• Endast elever och personal har tillträde till fritidshemmens lokaler varför hämtning/lämning och inskolning av nya elever sker utomhus, på gården.
• Fritidshemmen bedriver utomhusverksamhet i de flesta väder, se till att ditt barn är rätt klädd och har ombyte med sig vid osäker väderlek.
• Föräldramöten, öppet hus, drop-in-fika och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda eller görs på alternativa sätt.
• All information till Dig som vårdnadshavare sker via Tyra, möte/samtal utomhus eller per telefon. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare läser informationen på Tyra.
• Utvecklingssamtal sker utomhus, digitalt via FaceTime, Skype, Teams, Zoom eller per telefon.
• Har du några frågor, eller funderar över något – prata i första hand med personalen på avdelningen eller kontakta rektor på skolan.

Länk, information till vårdnadshavare som pdf-fil pdf (pdf 436 KB)

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?