Information om Covid-19, läs mer här.


Vandra i Ronjaland- projekt för utveckling av i Fengersfors/Fröskog

Medlemmar i föreningen Vandra i Ronjaland
Erland Hennix, Roy Andreasson, Jan Eriksson, Anna Hjelmberg och Charlotte
Weidling är några av personerna som samarbetar i ett Leaderprojekt för att
skapa vandringsleder runt Edelskog-Fengersfors/Fröskog.

Klart med EU-projekt för att bygga vandringsleder
Idén till Vandra i Ronjaland föddes 2016. Tanken är att på ett hållbart sätt utveckla den vackra naturen i trakterna kring Edsleskog, Fengersfors/Fröskog ner mot Ånimskog. Föreningen Vandra i Ronjaland bildades 2018 med siktet inställt på ett projekt  för att bygga vandringsleder. Lederna ska hjälpa till att marknadsföra den fina och trolska naturen och stärka besöksnäringen. På sikt vill föreningen skapa ett vandringscenter i Fengersfors/Fröskog, skapa förutsättningar för nyföretagande.

Vandringsleder med filmtema
Strax före årsskiftet godkände Jordbruksverket ansökan om ett leaderprojekt för att bygga vandringslederna. Åmåls kommun är projektägare. Fyra vandringsleder kommer det att bli. Ronjaleden blir 19 kilometer, Bäverleden 15 kilometer, Korpens led blir 13 kilometer och Bläsenrundan blir 3,8 kilometer. Två av lederna utgår från Högheden i Edesleskog i norr och sträcker sig söder ut till området vid Sörknattens naturreservat. Tre av lederna ansluter till pilgrimsleden och skapar tillsammans med den längre slingor för dem som vill göra lite längre vandringsturer. Naturen är mycket varierad och vacker. På många sträckor går det att cykla, medan det på vissa ställen behöver byggas trappor. Utefter lederna kommer det att finnas fantastiska utkikspunkter, bland annat över inspelningsplatser från filmen av Ronja Rövardotter. Från lederna går det att ansluta till flera andra befintliga leder, till exempel Sörnknattenleden och Otto Hesselbomsleden.

-Det är ungefär 8 kilometer som ska röjas. Vi kommer att sätta upp entrétavlor, vägvisare och ledmarkeringar, men vi vill hålla det så enkelt som möjligt. Tanken är att det här ska hjälpa till för nyföretagande och fler besöksnätter i Fengersfors, säger Roy Andreasson som är projektledare för Vandra i Ronjaland.

Invigning 2021
Nu väntar röjningsarbete, skyltning och märkning av lederna. Föreningen har en arbetsgrupp på närmare 30 personer som kommer att hjälpa till. Invigning blir det på våren 2021. Budget för Leaderprojektet är 281 000 kronor.

Lyssna på Roy Andreasson när han berättar mer om Vandra i Ronjaland i P4 Väst:

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?