Vägavstängning vid Östra Åsen förlängs

Avstängningen av gång- och cykelbana från Östra Åsen under E45 kommer att förlängas preliminärt till den 7 september. Gång- och cykelvägen är avstängd på grund av arbetet med en ny dagvattenledning.

Sidan uppdaterades 2020-10-30

Synpunkter på sidan?