Information om Covid-19, läs mer här.


Vägarbete korsningen Lunnegatan/Kungsgatan

Från onsdag 25/3 till fredag 27/3 råder begränsad framkomlighet vid korsningen Lunnegatan/Kungsgatan på grund av vägarbete.

Eventuella frågor ställs till gatuingenjör Hans Sundberg, 0533-68 17 37

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?