Information om Covid-19, läs mer här.


Uthyrningsstugor och tälplatser vid Knarrbysjön i Fengersfors

Kommunstyrelsen gav vid mötet den 15 april klartecken till Fengersfors utvecklingsråd, FFUR, att tillsammans med kommunen upprätta en ny detaljplan för området vid Knarrbysjöns badplats. Det huvudsakliga syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra utveckling av området vid badplatsen. Detaljplanen ska medge ett mindre antal uthyrningsstugor, uppställningsplats för husbilar, bastu, tältplatser och servicefunktioner i en befintlig byggnad.

FFUR har för avsikt att med egna resurser med stor kunskap och erfarenhet i ämnet aktivt delta i arbetet med en ny detaljplan. En ny detaljplan för området möjliggör ökad attraktivitet för Fengersfors.

-Från kommunens sida ser vi mycket positivt på att vi tillsammans med Fengersforsborna kan utveckla orten till ett ännu attraktivare besöksmål. Det är viktigt att vi som kommun är med och bidrar till att hela Åmåls kommun utvecklas. Mötesplats Knarrbysjön är ett bra exempel på det, säger kommunchef Anders Sandén.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har i sitt projekt ”samverkan för lokal serviceutveckling” bedömt att Fengersfors Fröskog är en ort där tillväxt kan ske med hjälp av lokalt engagemang och insatser från region och kommun. Handlingsplanen ”Hållbara Fengersfors Fröskog” har utarbetats av processledare anställd med stöd av Västra Götalandsregionen, engagerad ortsbor och föreningsmedlemmar. Utvecklingsarbetet med Mötesplats Knarrbysjön är högt prioriterat i handlingsplanen. FFUR har arbetat fram en idé till utveckling av området vid Knarrbysjön där strandskyddet sedan tidigare är upphävt. För att kunna genomföra idén krävs att en ny detaljplan.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?