Information om Covid-19, läs mer här.


Trygghetslarmning fungerar normalt

Uppdatering 20 oktober kl 15:51
Trygghetslarmningen fungerar normalt igen och därför har nu det tillfälliga telefonnumret stängts.

Ursprungligt meddelande: På grund av driftstörningar så kan det bli fördröjning i mottagandet/utringning av trygghetslarm. Felanmälan är gjord och arbete pågår för att åtgärda felet. Det finns ett tillfälligt telefonnummer man kan ringa. Telefonnumret går till hemvården som besvarar och ser till att personal svarar på larmet.
Telefonnummer: 070-621 49 75.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?