Information om Covid-19, läs mer här.


Ökade insatser mot narkotikamissbruk och störande trafik

Påskriv av medborgarlöfte
Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) undertecknar medborgarlöfte
för 2020 tillsammans med lokalpolisområdeschefen Rickard Fremark.
Foto: Jan Andersson

Insatser mot langning och störande bilar i centrum
På torsdagen 13 februari undertecknades medborgarlöftet för 2020 av kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) och lokalpolisområdeschefen för Östra Fyrbodal Rickard Fremark. I medborgarlöften 2019 lades fokus på att förhindra att människor hamnar i missbruk av narkotika. Målet vara att identifiera 15 personer. 14 personer identifierades så målet var så gott som uppfyllt.

-För varje år har det blivit svårare att nå målet. Under 2019 hade vi målet 15 individer. Vi hittade 14. Det är högt ställda mål och vi kan ge oss själva godkänt, säger kommunpolis Peter Torstensson. 

För 2020 fortsätter kommunen och Polisen att lägga fokus på tidig upptäckt av missbruk och insatser för att hjälpa dessa. I årets medborgarlöfte utökas ambitionen genom att byta fokus för att upptäcka personer med narkotikainnehav i överlåtelsesyfte, det vill säga att sälja det vidare.

-Det här är en uppväxling av medborgarlöftet och en gemensam kraft från samhället. Vi vill inte ha detta på våra gator. Jag tycker medborgarlöftet är ett begåvat sätt att arbeta, säger kommunstyrelsen ordförande Michael Karlsson (S).

Ett annat fokus i årets medborgarlöfte gäller insatser mot störande biltrafik på särskilt utsatta platser, till exempel i centrum. Redan nästa vecka hålls ett möte med näringslivet i centrum för att skapa en bild av problemet. Tillsammans med Polisen kommer kommunen bland annat att titta på olika lagrum för att kunna komma åt problemet med störande bilar i centrum. Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan ett levande centrum och vad som är accepterat i en stad. Målet är att få ungdomar att förstå att störande beteende i centrum är negativt för hotell- och besöksnäringen på kort sikt för varumärket Åmål på lång sikt.

Den som är intresserad av hur Polisen jobbar och hur det går till att söka till polisyrket kan gå in på Polisens hemsida.

Medborgarlöftet i Åmål 2020

Situationen idag
Efter att kommunen och polisen gemensamt analyserat lägesbilden avseende narkotikamissbruket i kommunen finns tecken på att narkotikamissbruket ökat. Vidare finns problem med störande trafik på vissa särskilt utsatta platser. Vid genomförandet av olika former av medborgardialog har denna bild förstärkts.

Det här ska vi göra
1. Öka insatserna mot narkotikamissbruket
Polisen och kommunen ska öka insatserna mot narkotikamissbruket. Särskilt fokus ska riktas mot personer som innehar narkotika i överlåtelsesyfte.
2. Genomföra åtgärder mot störande trafik på vissa särskilt utvalda och utsatta platser.
Polisen samt kommunen ska gemensamt identifiera samt genomföra åtgärder som kan vara verksamma mot problemet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
1. Polisen har som mål att lagföra minst tre individer för narkotikabrott genom innehav i överlåtelsesyfte. Kommunen har som mål att särskilt rikta insatser mot inte tidigare kända narkotikamissbrukare. Detta genom ökad samverkan mellan socialtjänst och andra samhällsaktörer som exempelvis skolor och fritidsverksamheter.
2. Polisen, kommunen samt andra berörda aktörer ska gemensamt genomföra åtgärder mot någon eller några strategiskt utvalda gatuavsnitt som beskrivits som särskilt utsatta för störande trafik.

Följ med i hur det går!
Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?