Information om Covid-19, läs mer här.


Nya Rösparksskolan fick nytt bygglov

Två tjänstepersoner vid överlämning av bygglovsansökan
Bildtext: Thomas Carlson på plan- och fastighetsenheten tar emot bygglovsansökan från
Magnus Dalsbo, vd för Åmåls kommunfastigheter AB

Bygg- och miljönämnden beviljade på sammanträdet den 6 februari nytt bygglov för ny­byggnad av skolbyggnad på fastigheten Svanen 1 (Rösparksskolan). Åmåls Kommunfastigheter AB hade lämnat in en ny bygglovsansökan och samtidigt dragit tillbaka det förra bygglovet som nu är överklagat. Nämnden gjorde bedömningen att den nya bygglovsansökan kan beviljas eftersom byggna­tionen är förenlig med såväl detaljplanens syfte som dess bestämmelser om byggnadshöjd. Byggnation av skolbyggnad stämmer med användningssätt, det vill säga allmänt ändamål. Byggnadshöjden överskrider inte detaljplanens bestämmelser. I samband med bygglovshandlingarna har Åmåls Kommunfastigheter även lämnat in en solstudie och en buller- och miljöutredning

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?