Information om Covid-19, läs mer här.


Många vill hjälpa till

Intresset för att hjälpa till inom vården har ökat stort från tidigare år, säger chefen för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen Kenneth Bramberg. Drygt tvåhundra har den senaste tiden anmält sitt intresse att jobba inom vården, vilket är väldigt positivt. Inom den utbildning som erbjuds kommer ett särskilt fokus att ligga på hygienrutiner.

I samband med beslut om besöksförbud på särskilda boenden för att skydda våra sköra och äldre har förvaltningen arbetat med att höja kvaliteten på kontakten mellan våra äldre och anhöriga. Tillgång till videosamtal via funktionen Skype kommer att erbjudas inom kort på kommunens särskilda boenden.

Kommunens samarbetspartners Frivilliga resursgruppen (FRG), Försvarsutbildarna och Röda korset gör ett fantastiskt arbete. FRG:s uppdrag har ökat med drygt 100 procent med bland annat inköp till äldre. Utöver inköp tar de även emot många stödsamtal. Intresset att hjälpa inom FRG har ökat vilket är ett bevis på civilsamhällets betydelse.

Om ni är intresserade av att arbeta hos kommunen eller hjälpa till via FRG så kan ni anmäla ert intresse här på kommunens hemsida. Rekrytering pågår löpande.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?