Information om Covid-19, läs mer här.


Länk till statistik gällande bekräftade covid-19 fall i kommunen

Kommunen får många frågor om antalet smittade i covid-19 i Åmåls kommun. Den statistiken redovisas öppet på Smittskydd Västra Götaland en gång per vecka. Hur många som är smittade utöver antal fall i den redovisade statistiken är omöjlig att veta. Det råder en allmän smittspridning i samhället och alla kan bidra till att förhindra ytterligare smittspridning genom att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta och noga och hålla social distans. 

Länk till statistik över antalet bekräftade fall på kommunnivå.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?