Information om Covid-19, läs mer här.


Kommunen avslutar Kinaprojekt

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att avsluta projektet Euphoria-improvement of the wellbeing of the elderly  i förtid.  Välfärdsprojektet genomför  kommunen tillsammans med staden Dunhuang i Kina. Det sista Kinabesöket för Åmåls kommun inom projektet sker i november. Åmål kan till våren få ett avslutande besök av en delegation från Dunhuang.

I ett års tid har två av äldreomsorgens äldreboenden samarbetat med ett äldreboende i Dunhuang Kina inom ramen för projektet Euphoria-improvement of the wellbeing of the elderly. Finansieringen av projektet, dess aktiviteter och resor, sker via Sida och handläggs av ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, via deras program för kommunala partnerskap.

Välfärds- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att avsluta projektet två år tidigare än planerat. Projektet avslutas i februari 2020 istället för slutet av 2021. Anledningen är att det pågår en översyn av kommunens internationella arbete och en ny internationell strategi ska tas fram under nästa år. I väntan på resultatet av det arbetet har kommunen valt att inte ha några pågående projekt inom ramen för kommunala partnerskap.

Aktiviteter som har planerats under 2019 kommer att genomföras enligt tidigare avtal med ICLD och Dunhuang. Innan årsskiftet kommer personal från Solsäter och Adolfsbergs äldreboende att besöka Allagehubs interaktiva miljö på Chalmers teknikpark i Göteborg. Detta för att inspireras och få ytterligare kunskap kring välfärdsteknik som inte är förskrivningsbara hjälpmedel idag. I början av november kommer en delegation av omvårdare och chefer att göra ett sista besök i Dunhuang. För att få ett bra avslut på projektet har ICDL gett en delegation från Dunhuang möjligheten att besöka Åmål under våren.

Besöket i Dunhuang kommer att bestå bland annat av:

  • Presentation av extern föreläsare om sambandet mellan etik och välfärdsteknik
  • Presentation om svenska nationella lagar och regler på regional, lokal nivå kopplat till äldreomsorg och etik
  • Presentation om kinesiska nationella lagar och regler på regional, lokal nivå kopplat till äldreomsorg och etik
  • Workshop/ diskussion angående etiska bedömningar vid användning av välfärdsteknik
  • Presentation av Åmåls kommun hur man arbetar med etik på äldreboenden idag
  • Presentation av Dunhuangs kommun hur man arbetar med etik på äldreboenden idag
  • Starta upp arbetet med modellen för etiska bedömningar vid införandet av välfärdsteknik
  • Personal från våra äldreboenden ska arbetsskugga personal på Dunhuangs äldreboende

Bakgrund

Under 2019 har en rad aktiviteter skett i de båda städerna. Bland annat genomfördes en utbildnings/inspirationsdag om digitalisering och välfärdsteknik den 16 maj på Karlbergsgymnasiet för anställda inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. Cirka 300 medarbetare deltog på utbildningen. Projektgruppen i Åmål har arbetat tillsammans med den välfärdsgrupp bestående av chefer inom välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen som fått i uppgift att arbeta med digitalisering och välfärdsteknik inom förvaltningen. I Dunhuang har personal på äldreboendet kompetensutvecklats inom etik och välfärdsteknik, boende och anhöriga har fått information om projektets syfte och mål samt information om hur man kan arbeta med trygghet och delaktighet med hjälp av välfärdsteknik.

 

Medverkan i programmet Kommunalt Partnerskap medför inga kostnader för Åmåls kommun.  Medel från Sida finansierar samtliga utgifter för samarbeten inom programmet Kommunalt Partnerskap såsom resekostnader, inklusive transferkostnader, kost och logi, tolk- och revisionskostnader och arbetskostnader för deltagarna från svenska lokala och regionala politiskt styrda organ.

 

Fakta ICLD

ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på individens fri- och rättigheter syftar ICLD:s program till att stärka lokala och regionala politiskt styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. ICLD främjar lokal demokratiutveckling genom att bygga vidare på kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och landsting och på den forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering och lokal demokrati som finns i ett internationellt perspektiv. De fyra kärnområdena jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvarsutkrävande är viktiga hörnstenar i en positiv demokratisk utveckling.
Källa: icld.se

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?