Information om Covid-19, läs mer här.


Klart för byggnation av Rösparksskolan

Kontorsmöte
Kjell Kaså (C), vice ordf. ÅKAB och Gunnar Kvamme (S), ordf. ÅKAB
tecknar avtal och byggnation med Nils Staffansson, regionchef PEAB.
Foto: Magnus Dalsbo


Den 17 december tecknades det nya avtalet mellan ÅKAB och PEAB för byggnationen av skolbyggnaden och resterande delar av arbetena på nya Rösparksskolan. Under veckan har också tekniskt samråd hållits med bygglovsenheten och startbesked har erhållits. Efter storhelgerna (vecka 2) kommer arbetena med trädfällning att påbörjas och markarbetena kommer art fortsätta ner mot Åsgatan där skolbyggnaden skall ligga. Den nya skolbyggnaden planeras vara klar för inflyttning till vårterminen 2023. Byggnationen av nya gymnastiksalen pågår och den kommer att vara färdigställd i maj 2021.

 

Sidan uppdaterades 2021-02-17

Synpunkter på sidan?