Information om Covid-19, läs mer här.


Information om skolluncher till alla gymnasieelever som bor i Åmåls kommun och som går på gymnasieskola på annan ort

Vill du hämta 1 - 5 skolluncher på Karlberg för vecka 51 (14 - 18 december) mejlar du
- ditt namn, klass och skolans namn
- om du vill ha vegetarisk lunch eller inte
- samt hur många luncher du vill ha (minst 1 och max 5)
till elke.franckaert@amal.se
senast fredag 11 december kl 12:00.
Du kan sedan hämta dina frysta lunchlådor i matsalen på Karlberg på måndag 14 december mellan kl 09:00 - 14:00.
Barn- utbildningsförvaltningen
Verksamhet gymnasium

Sidan uppdaterades 2021-02-08

Synpunkter på sidan?