Information om Covid-19, läs mer här.


Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av spridningen av coronaviruset uppkommer många frågor. Alla som har frågor om viruset kan ta del av bekräftat information från ansvariga myndigheter. Se länkar. Du som vill ställa frågor om viruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Åmåls kommun följer utvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunen har upparbetade kontaktvägar med primärvården och har en nära samverkan med Smittskydd Västra Götaland och vårdhygienisk expertis. Kommunen poängterar också vikten av att vara källkritisk.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

God handhygien
Det är viktigt med god handhygien för att minska risken för smittspridning.

God handhygien (olika språk) pdf (pdf 1,6 MB)

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?