Information om Covid-19, läs mer här.


Inbjudan till samtliga ideella föreningar verksamma/med säte i Åmåls Kommun

Till samtliga ideella föreningar verksamma/med säte i Åmåls Kommun

Nu har vi möjligheten att tillsammans göra Åmål lite bättre!

Utvecklingsjobb Åmål är den hittills största arbetsmarknadssatsningen som kommunen har initierat och kommer att sysselsätta 130 personer under kommande år. Åmåls Kommun har redan idag över 80 personer sysselsatta inom de kommunala förvaltningarna. Vi öppnar nu upp för ideella föreningar att medverka i vår satsning för att fler personer ska ha möjlighet att via en anställning få arbetslivserfarenhet och närma sig den reguljära arbetsmarknaden.

Anställningarna kommer att läggas upp på samma sätt som Åmåls kommuns lönebidrag till föreningar med skillnaden att hela kostnaden kan återsökas. Det kommer med andra ord inte bli någon ekonomisk kostnad för föreningen. Följande förutsättningar gäller:

  • De som kan anställas uppfyller samma krav som övriga inom Utvecklingsjobb Åmål. Detta betyder att man ska uppbära försörjningsstöd samt vara berättigad en anställning via extratjänst. Åmåls kommuns arbetsmarknadssamordnare matchar samt hjälper föreningarna att hitta lämpliga kandidater.
  • Föreningarna anställer själv kandidaten/kandidaterna och rekvirerar det statliga stödet från Arbetsförmedlingen.
  • Föreningen ansvarar fullt ut för handledning och den anställdes arbetsmiljö men får övergripande stöttning från medarbetare inom Åmåls kommun.
  • Föreningen följer det kollektivavtal och de löner som finns framtaget.

Detta är en möjlighet för föreningar att under 1-2 år få extra händer i sina verksamheter. Det kan handla om allt från skötsel av grönområden till renovering av klubbstugor. Vi tycker det är viktigt att vi tillsammans med er bygger denna verksamhet och bjuder därför in till ett möte onsdagen 26/8 kl. 18:00 på Stadshuset för att diskutera samverkan och förutsättningar för insatsen.

Om ni som förening redan nu vet att ni är intresserade vill vi att ni innan 9/8 återkopplar till oss hur många personer ni kan tänka er att anställa i er förening, vilka arbetssysslor det kan handla om och om det ställs några särskilda krav på kandidaten/kandidaterna. Då har våra samordnare möjlighet att inför mötet titta på lämpliga kandidater för en eventuell presentation. Ni kan maila detta till: utvecklingsjobb@amal.se

Med förhoppning att ses i augusti!

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?