Information om Covid-19, läs mer här.


Hur mår vi i Åmåls kommun?

Bild på människor

Vi vill följa hälsoutvecklingen över tid
Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för 14:e gången för att ta reda på hur människorna mår och lever. Vi vill ta reda på om det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller var man bor. Och vi behöver din hjälp!

– Med hjälp av resultatet från enkäten kan vi genomföra insatser som leder till en jämlik och bättre hälsa hos våra invånare, därför är det viktigt att du som får enkäten svarar på den, säger Ann-Sofi Lodin.

Svaren hjälper oss att prioritera och planera
Genom enkäten får vi en bild av hur våra invånare mår och hur och om hälsoläget förändras över tid. Med hjälp av ditt svar kan vi planera insatser som bidrar till jämlika livsvillkor, goda levnadsvanor och en modern hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalité.

Är du nyfiken på resultaten från tidigare år? All information om enkäten och resultat från tidigare års undersökningar hittar du här: www.vgregion.se/folkhalsoenkaten.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?