Information om Covid-19, läs mer här.


God handhygien viktigt för att förhindra smittspridning


Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom poängterar vikten av god handhygien. Kommunledningen berättar om hur kommunen jobbar för att begränsa smittspridning.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?