Information om Covid-19, läs mer här.


Från och med 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år/Family quarantine also applies to children under 15 years of age/بخصوص الحجر الصحي العائلي

Från och med idag, den 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år.

När en individ i familjen/hushållet får ett positivt Covid-19 resultat träder familjekarantän in för ALLA familjemedlemmar, medlemmar i hushållet.

Hur länge familje-/hushållsmedlemmar ska vara i karantän kan endast ansvarig läkare svara på, göra bedömning av.

Förskolans/skolans/fritidshemmet eller elevhälsans personal kan inte svara på frågor kring familjekarantän utan alla familjens/hushållet frågor måste tas med behandlande läkare, vårdcentral eller 1177 - sjukvårdsupplysningen.

English version:

As of today, December 1, family quarantine also applies to children under 15 years of age. 

When an individual in the family / household receives a positive Covid-19 result, family quarantine enters into for ALL family members, members of the household.

How long family / household members should be in quarantine can only the accountable doctor answer and make an assessment of. 

The preschool / school / leisure center or student health staff cannot answer questions about family quarantine. All family / household questions must questions must be asked to the treating doctor, health center or the health care counseling, phone number 1177.

Arabic version:

Coronainformation på arabiska

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?