Information om Covid-19, läs mer här.


Förtydligande om 65-årsgräns för seniorkortet

Efter ett politiskt beslut i kommunen kommer seniorkortet att börja gälla från 65 år istället för dagens åldersgräns 75 år. Till följd av att Västtrafik inför en ny zonindelning i länet är det i dagsläget oklart när kommunen kommer att kunna införa 65-årsgränsen. Vi lägger ut information här på hemsidan så fort vet mer om detta. Tills vidare gäller åldersgränsen på 75 år för Västtrafiks seniorkort. 

Läs mer om seniorkortet.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?