Information om Covid-19, läs mer här.


Förtydligande med anledning av inslag i SVT Väst

Förtydligande med anledning av inslag i SVT Väst som tar upp frågan om avdrivning av älgar från Hanebols friluftsområde. Vi ser över alla arrendeavtal och där ingår alla jaktarrenden. Det fall som nu tas upp i media är gammalt och var en muntlig uppgörelse långt tillbaka i tiden och därmed absolut dags att se över. Ett uppdrag som redan ligger på bordet.

Sidan uppdaterades 2021-01-04

Synpunkter på sidan?